Načela javne nabave

Mjesto izvršenja usluge – Pogodovanje – Načela – Čl. 4., 205. ZJN 2016
Primjena članka 293. – Načelo jednakog tretmana – Čl. 4. ZJN 2016
Predmet nabave - Načela javne nabave - Ista usluga za koju već postoji sklopljen ugovor - Članak 4., 403. ZJN 2016
Nedopuštene žalbe – Zloupotreba prava na žalbu – Načelo učinkovite javne nabave – Članak 419. i Članak 4. ZJN 2016
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016
Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016
Načelo kontradiktornosti  - Očitovanje žalitelja  - Članak 426. ZJN 2016
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016
Podjela predmeta nabave na grupe –Načelo tržišnog natjecanja – Članak 203., 204., 4. ZJN 2016
Bodovanje – Reference – Pregled i ocjena ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Dozvola za obavljanje županijskog javno-linijskog prijevoza – Pogodovanje – Članak 4. ZJN 2016
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekta- Tehnički uvjeti- Potvrdu proizvođača poliesterske smole da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom- Članak 273. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Pregled i ocjena ponuda – Nejednak tretman – Članak 4. ZJN 2016
Dostava jamstva za ozbiljnost ponude – Načelo jednakog tretmana – Članak 4., 403. ZJN 2016
Žalba na dokumentaciju o nabavi - Zlouporaba prava na žalbu - Učinkovita javna nabava - Članak 422. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016
Dostava više ponuda od istog ponuditelja - Načelo tržišnog natjecanja - Načelo jednakog tretmana - Ukupnost odredbi ZJN 2016- Članak 4. ZJN 2016
 
Tehnička i stručna sposobnost – Dozvola za obavljanje županijskog javno-linijskog prijevoza – Pogodovanje – Članak 4. ZJN 2016