UsII-53/23 od 24. svibnja 2023.

KLASA: 23/40

UsII-53/23 od 24. svibnja 2023.

Primjena članka 293. – Načelo jednakog tretmana – Čl. 4. ZJN 2016

Budući je kroz institut pojašnjenja i upotpunjavanja mijenjana valuta ponude iz troškovnika ponude odabranog ponuditelja na način da je samo otklonjena očita pogreška u stupcu u koji se upisuje ukupna cijena pojedine stavke (ali tako da pojedine stavke troškovnika te ukupna cijena ponude nisu mijenjani), pravilno zaključuje tuženik da tužitelj nije bio u usporedivoj situaciji u odnosu na odabranog ponuditelja pa u tom smislu nema govora o povredi načela jednakog tretmana u primjeni instituta iz članka 293. ZJN/2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu