UsII-79/23 od 14. lipnja 2023.

KLASA: 23/146

UsII-79/23 od 14. lipnja 2023.

Mjesto izvršenja usluge – Pogodovanje – Načela – Čl. 4., 205. ZJN 2016

Tužitelj u bitnom navodi da je u konkretnom postupku javne nabave opisom predmeta nabave, odnosno mjestom izvršenja Tuheljske Toplice, gdje postoji samo jedan GS-hotel koji može izvršiti uslugu, došlo do povrede temeljnih načela javne nabave, tj. do pogodovanja određenom GS. Dalje u tužbi tužitelj pobliže navodi da Terme Tuhelj d.o.o. u sastavu imaju Hotel Well s 4 zvjezdice te kamp s 5 zvjezdica, koji su jedini kategorizirani objekti u Tuheljskim Toplicama prema popisu kategoriziranih turističkih objekata u RH. Dalje tužitelj navodi da je naručitelj, određujući kao mjesto održavanja događaja u Tuheljskim Toplicama i tražeći pobliže navedene smještajne kapacitete, odnosno smještaj u objektu koji ima minimalno tri zvjezdice sukladno standardima kategorizacije u RH unaprijed odredio da smještaj bude u Hotelu Well koji ima 4 zvjezdice i kongresni centar u okviru trgovačkog društva Terme Tuhelj d.o.o., postupivši time protivno načelu jednakog tretmana i transparentnosti, jer su na opisani način svi drugi potencijalni ponuditelji u neravnopravnom položaju.
Međutim, iz odredbi DON-a proizlazi da je u konkretnom postupku javne nabave dopušteno koristiti kapacitete drugog GS, u kojem slučaju mora dokazati da može izvršiti cjelokupnu uslugu navedenu u Tehničkoj specifikaciji. Također, sukladno odredbi članka 205. stavka 4. ZJN 2016, u opisu predmeta nabave navode se okolnosti značajne za izvršenje ugovora, zbog čega je naručitelj u DON-u, opisujući predmet nabave ujedno odredio i uvjete vezane uz mjesto izvršenja ugovora pa stoga odabir mjesta izvršenja usluge samo po sebi nema karakter pogodovanja određenom GS. Također valja reći da je naručitelj u konkretnom slučaju i obrazložio razloge određivanja mjesta Tuheljske Toplice kao mjesta održavanja tražene usluge, koje je pobliže naveo u odgovoru na žalbu. S time u vezi valja reći da je u upravnosudskoj praksi već potvrđeno stajalište tuženika prema kojem određivanje mjesta izvršenja ugovora samo po sebi nije upitno, ukoliko je opravdano opisom predmeta nabave, a o čemu se ovdje upravo radi.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu