UsII-181/20 od 10. lipnja 2020.

KLASA: 20/202

UsII-181/20 od 10. lipnja 2020.
 
Dostava jamstva za ozbiljnost ponude – Načelo jednakog tretmana – Članak 4., 403. ZJN 2016

Razmatrajući sve podatke spisa predmeta, ovaj Sud prihvaća utvrđenje tuženika da tužitelj tijekom postupka nije dokazao svoju tvrdnju da je kuverta na propisan način označena pa se nisu mogli ocijeniti osnovanim navodi tužitelja. Tužitelj zbog toga nije isključen iz postupka javne nabave niti mu je uskraćeno daljnje pravo sudjelovanja, već je njegova ponuda ocijenjena kao pravodobno zaprimljena pa se ne mogu ocijeniti osnovanim navodi tužitelja da je postupanjem naručitelja stavljen u nepovoljniji položaj.
 
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu