UsII-266/21 od 31. kolovoza 2021.

KLASA: 21/437

UsII-266/21 od 31. kolovoza 2021.
 
Načelo kontradiktornosti  - Očitovanje žalitelja  - Članak 426. ZJN 2016
 
Ovaj Sud ne nalazi osnovanim tužbene prigovore u svezi povredu načela kontradiktornosti. Sukladno odredbi članka 426. ZJN 2016, tužitelj i zainteresirana osoba Siemens d.d., dostavili su tuženici očitovanja kojima se međusobno očituju na navode druge stranke. Također, predmet upravnog postupka i spora je ocjena zakonitosti naručiteljevog pregleda i ocjene ponuda, koja se provodi na temelju DON a i sukladno mjerodavnim propisima.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu