UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 18/942

UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja- Načelo jednakog tretmana
 
Dopuštanjem naknadnog oslanjanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta daje se prednost ponuditelju kojem se to naknadno oslanjanje dopušta u odnosu na ostale ponuditelje i na taj način se povređuje načelo jednakog tretmana ponuditelja iz članka 4. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu