UsII-62/21 od 17. ožujka 2021.

KLASA: 20/979

UsII-62/21 od 17. ožujka 2021.

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekta- Tehnički uvjeti- Potvrdu proizvođača poliesterske smole da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom- Članak 273. ZJN 2016
 
Što se tiče tužiteljevih navoda da bi takvim tumačenjem, uvjetima mogao udovoljiti samo jedan ponuditelj te da se pogoduje tom ponuditelju s obzirom na to da se radi o jedinom društvu u Republici Hrvatskoj koje je u mogućnosti bez podizvođača izvesti sve radove iz predmetnog postupka javne nabave, valja navesti da ponuditelji u otvorenom postupku javne nabave mogu biti svi zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi, dakle i iz drugih država članica Europske unije. Naime, temelje javne nabave čine načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, a koja je naručitelj obvezan poštovati.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu