UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.

KLASA: 21/85

UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016
 
U provedenom postupku javne nabave zapisnik naručitelja o pregledu i ocjeni ponuda, vezano za kriterij iz točke 22.3.1. dokumentacije o nabavi sadrži analitički prikaz traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, u kojem nije navedeno koja od četiri ugovora je naručitelj prihvatio, odnosno na kojima je utemeljio svoju ocjenu da odabrani ponuditelj udovoljava propisanom uvjetu sposobnosti. Međutim, navedeni ugovori prilog su zapisniku i kao takvi dostavljeni su uz odluku o odabiru. Tijekom žalbenog postupka i ovog upravnog spora tužitelj nije doveo u sumnju da je bio upoznat s dokumentacijom na kojoj je naručitelj temeljio svoju ocjenu. Stoga ovaj Sud ne prihvaća tužbeni navod prema kojem je zbog utvrđene manjkavosti zapisnika povrijeđeno načelo transparentnosti, kao jedno od temeljnih načela javne nabave propisano odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.
 
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu