UsII-82/19 od 20. ožujka 2019.


KLASA: 17/647

UsII-82/19 od 20. ožujka 2019.
 
Dostava više ponuda od istog ponuditelja - Načelo tržišnog natjecanja - Načelo jednakog tretmana - Ukupnost odredbi ZJN 2016- Članak 4. ZJN 2016
 
Zabrana dostave više ponuda istog ponuditelja, iako izričito nije propisana ZJN-om, proizlazi iz ukupnosti odrebi tog Zakona te načela javne nabave propisanih odredbom članka 4. stavka 1. ZJN-a, prema kojima je naručitelj u primjeni tog zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati, između ostalog, načelo tržišnog natjecanja i načelo jednakog tretmana, što bi moglo biti dovedeno u pitanje kada bi se istom ponuditelju u istom postupku javne nabave omogućilo podnošenje dviju ponuda.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu