UsII-180/21 od 10. lipnja 2021.

KLASA: 21/247

UsII-180/21 od 10. lipnja 2021.
 
Podjela predmeta nabave na grupe –Načelo tržišnog natjecanja – Članak 203., 204., 4. ZJN 2016
 
S obzirom da se naručitelj prilikom podjele predmeta na grupe i formiranjem Grupe 1. vodio objektivnim kriterijima u skladu s pravilima struke što je i valjano argumentirao, proizlazi da je tuženik imao osnove za zaključak da opisanim postupanjem naručitelj nije povrijedio odredbu članka 204. stavka 1. ZJN 2016 i da takvim određivanjem predmeta nabave nije onemogućio pristup drugim gospodarskih subjekta da sudjeluju u predmetnom postupku. Činjenica što tužitelj samostalno ne može ponuditi proizvode tražene predmetnom dokumentacijom, sama po sebi ne znači da je predmet nabave nezakoniti. Ujedno, tužitelj ničim ne dokazuje da opisani predmet nabave sadrži elemente iz kojih proizlazi da niti jedan gospodarski subjekt ne može samostalno ponuditi proizvode iz Grupe1. U odnosu na te navode pravilno tuženik ističe da u postupku javne nabave radi izvršenja nabave mogu konkurirati svi subjekti s područja Europske unije, dakle, stanje na tržištu Republike Hrvatske nije relevantan faktor te nije osnovan prigovor tužitelja o povredi tržišnog natjecanja. Nadalje, otklanja se kao neosnovan i navod tužitelja o nezakonitosti Grupe 1 zbog njene velike vrijednosti jer Troškovnik za Grupu 1 ima 146 stavaka, za Grupu 2. 25 stavaka, a za Grupu 3. 36 stavka pa je logično da je njena vrijednost bitno veća u odnosu na druge dvije grupe.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu