UsII-506/19 od 5. prosinca 2019.

KLASA: 19/770

UsII-506/19 od 5. prosinca 2019.


Žalba na dokumentaciju o nabavi - Zlouporaba prava na žalbu - Učinkovita javna nabava - Članak 422. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016
 
Tuženik je dao iscrpne razloge zbog kojih žalbene navode tužitelja smatra neosnovanima, zbog čega je pravilno žalbu odbio. Navedenu odluku je tuženik donio uz obrazloženje razloga s kojima je i ovaj Sud u cijelosti suglasan, a iz naprijed navedenog proizlazi da je osporeno rješenje donio u granicama zakonom propisanih ovlasti, te je za odluku dao pravno odlučne razloge, a pravilnost zaključaka tuženika tužitelj tužbenim navodima nije doveo u sumnju.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu