UsII-67/21 od 18. ožujka 2021.

KLASA: 20/932

UsII-67/21 od 18. ožujka 2021.

Bodovanje – Reference – Pregled i ocjena ponuda – Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016
Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nije razvidan i jasan način dodjele bodova prema propisanim kriterijima, a kojim propustom naručitelj nije osigurao ispunjenje načela transparentnosti iz članka 4. ZJN, jer nije jasno vidljivo koje reference i na temelju kojih dokaza je bodovao, zbog čega se ne može niti provjeriti pravilnost i zakonitost bodovanja referenci od strane naručitelja. S time u vezi je tuženik žalbeni navod o nezakonitosti bodovanja u odnosu na iskustvo stručnjaka 1 (za kriterij 2) i iskustvo stručnjaka 2, ocijenio osnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu