UsII-209/22 od 13. prosinca 2022.

KLASA: 22/561

UsII-209/22 od 13. prosinca 2022.

Predmet nabave - Načela javne nabave - Ista usluga za koju već postoji sklopljen ugovor - Članak 4., 403. ZJN 2016

Tuženik je pravilno utvrdio da predmet javne nabave nije identičan predmetu navedenog ugovora, odnosno da se ne radi o istom otpadu i istoj usluzi koja predstavlja predmet nabave u konkretnom slučaju. Pri tome je tuženik osnovano uzeo u obzir svrhu sklapanja ranijeg ugovora, dužinu razdoblja koje je proteklo od sklapanja tog ugovora, kao i izmjene pravnog okvira koji regulira postupanje sa otpadom, imajući u vidu i da su prema sada važećem Zakonu o gospodarenju otpadom djelatnost i postupci zbrinjavanja i djelatnost i postupci oporabe otpada različite djelatnosti.
Stoga i prema ocjeni ovoga Suda, objavom obavijesti o nadmetanju s dokumentacijom o nabavi u konkretnom slučaju, odnosno pokretanjem predmetnog postupka javne nabave nije povrijeđeno načelo učinkovitosti te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava iz članka 4. stavka 3. ZJN-a, niti su povrijeđena pravila postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu