UsII-283/21 od 30. rujna 2021.

KLASA: 21/631

UsII-283/21 od 30. rujna 2021.
 
Načelo transparentnosti – Članak 4. ZJN 2016

Imajući u vidu da je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 6. svibnja 2021., kao i zapisnik o ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda od 28. lipnja 2021. objavljen u EOJN RH, ovaj Sud prihvaća stajalište tuženika prema kojem je navedenim postupanjem u potpunosti ostvareno načelo transparentnosti postupanja naručitelja. Naime, objavom cjelokupne dokumentacije o javnoj nabavi dostupni su jasni i dokumentirani podaci temeljem kojih je naručitelj donio odluku o odabiru.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu