UsII-404/20 od 3. veljače 2021.

KLASA: 20/655

UsII-404/20 od 3. veljače 2021.


Tehnička i stručna sposobnost – Dozvola za obavljanje županijskog javno-linijskog prijevoza – Pogodovanje – Članak 4. ZJN 2016
Uvidom u dokaze u spisu predmeta utvrđeno je da u konkretnom slučaju postoji više gospodarskih subjekata koji udovoljavaju uvjetu iz točke 4.3.3. dokumentacije o nabavi, odnosno da više gospodarskih subjekata raspolaže s dozvolom za županijski javni linijski prijevoz koji prometuje Gradom Bjelovarom, pa stoga nisu osnovani žalbeni navodi da se na takvom odredbom dokumentacije o nabavi pogoduje samo jednom gospodarskom subjektu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu