Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju- Promijenjene okolnosti- Nedostatak financijskih sredstava- Povećani troškovi- Članak 298. i 403. ZJN 2016
Odluka o poništenju- Nove okolnosti koje bi dovele do sadržajno bitno drugačije dokumentacije- Teret dokazivanja- Članak 298. stavak 1. točka 2. i 403. ZJN 2016
Odluka o poništenju – Izmjena relevantnih propisa - Članak 298. ZJN 2016
Povezani postupci javne nabave – prethodni postupak nije realiziran – nema potrebe za predmetom nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Nedostatak financijskih sredstava – Potreba izmjene tehničkih specifikacija uslijed izmjene propisa  - Značajne izmjene – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Odluka o poništenju – Suglasnost drugog tijela – Članak 298., 307., 311., 312. ZJN 2016
Rok za donošenje odluke – Prekoračenje roka – Odluka o poništenju  - Članak 303. ZJN 2016
Odluka o poništenju postupka- Prijevoz putnika- Covid-19- Zakon o koncesijama
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Nedostatak osiguranih sredstava za nabavu/cijene ponuda prelaze procijenjenu vrijednost nabave -  Međusobna povezanost (međuovisnost) grupa predmeta nabave –– Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
 
Odluka o poništenju – COVID-19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
Odluka o poništenju postupka javne nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Odluka o poništenju postupka javne nabave – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Presuda Suda – Okolnost izvršenja dijela radova po ugovoru - Odluka o poništenju - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Odluka o poništenju - Okolnosti kao temelj za donošenje odluke - Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 - Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
Razlog poništenja postupka-Pravila dokazivanja- Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
Novonastale okolnosti - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 - Rok za donošenje odluke o poništenju postupka- Instruktivan rok- Članak 303. ZJN 2016