UsII-134/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/680
 
UsII-134/19 od 6. ožujka 2019.
 
Razlog poništenja postupka- Pravila dokazivanja-Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016


Osnovano je naručitelj donio Odluku o poništenju postupka u otvorenom postupku javne nabave radi rekonstrukcije kotla bloka C, a radi postizanja emisije dimnih plinova. Ne bi bilo svrsishodno, sukladno nacionalnoj Strategiji koja je u pripremi, obavljati radove, koji u konačnici mogu neudovoljavati uvjetima Strategije i Uredbe, što bi se pokazalo nepotrebnim troškom za naručitelja. 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu