UsII-268/20 od 11. rujna 2020.

KLASA: 20/486

UsII-268/20 od 11. rujna 2020.
 
Odluka o poništenju – COVID-19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
 
Sud nalazi da su ispunjeni uvjeti za primjenu članka 298. stavka 1. točke 1. ZJN 2016, jer je tužitelj u svojoj odluci naveo obrazložene razloge kojima se rukovodio kada je poništio postupak javne nabave. Naime, okolnosti vezano za epidemiju COVID-19 neprijeporno imaju za posljedicu promjene u cijelom društvu pa tako i u poslovanju tužitelja, koji je po ocjeni Suda, nedostatnost financijskih sredstava potrebnih za realizaciju predmetne javne nabave odnosno razlog za poništenje obrazložio i dokazao dokumentacijom dostavljenom uz odgovor na žalbu.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu