UsII-377/20 od 11. studenog 2020.

KLASA: 20/663

UsII-377/20 od 11. studenog 2020.

Nedostatak osiguranih sredstava za nabavu/cijene ponuda prelaze procijenjenu vrijednost nabave -  Međusobna povezanost (međuovisnost) grupa predmeta nabave –– Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016
 
Prema ocjeni ovoga Suda pravilna je ocjena tuženika da u situaciji kada je naručitelj odbio ponude u grupama A do E kao neprihvatljive iz razloga jer cijene tih ponuda prelaze procijenjenu vrijednost nabave za koje naručitelj nije imao osigurana sredstva predstavlja okolnost iz članka 298. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi odnosno, razlog za poništenje postupka javne nabave u dijelu koji se odnosi na grupu F. Naime, sklapanje ugovora o nabavi samo za grupu F u konkretnoj situaciji predstavljalo bi neopravdano nesvrsishodno i neracionalno trošenje javnog novca, jer provedbom nabave samo za grupu F bez provedbe i nabave za grupe A do E koji se odnose na izgradnju infrastrukturnih objekata i uređaja, nabavio bi se sustav nadzora koji ne bi imao što nadzirati, s obzirom da objekti i uređaji čijem nadzoru je namijenjen sustav nadzora iz grupe F ne bi postojali, s tim da treba istaknuti da činjenice povezanosti grupe F s ostalim grupama predmeta nabave proizlaze iz predmetne dokumentacije o nabavi i to osobito opisa predmeta nabave kao i tehničkih specifikacija i troškovnika.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu