UsII-176/21 od 4. lipnja 2021.

KLASA: 21/207

UsII-176/21 od 4. lipnja 2021.
 
Rok za donošenje odluke – Prekoračenje roka – Odluka o poništenju  - Članak 303. ZJN 2016

U odnosu na prekoračenje roka za donošenje odluke o poništenju, koja je trebala biti donesena nakon isteka roka od 30 dana od dostave rješenja tuženika od 13. siječnja 2021., Sud nalazi da ovaj prigovor ne može utjecati na drugačije rješavanje ove upravne stvari, jer se radi o izričitoj obvezi naručitelja da u situaciji u kojoj nema ponuda, mora poništiti postupak pa povreda odredbe o roku u kojem to mora učiniti, ne utječe na obvezu da takvu odluku donese i nakon proteka propisanog roka.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu