UsII-524/19 od 21. studenog 2019.

KLASA: 19/675


UsII-524/19 od 21. studenog 2019. 

 
Okolnost da Zakon o zaštiti životinja propisuje da jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih životinja sa skloništem koje se nalazi na području jedinice područne samouprave u kojon je smještena jedinica lokalne samouprave, ne predstavlja razlog iz članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 koji bi bio razlog za poništavanje postupka javne nabave. Radi se o zakonskoj odredbi koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka i tijekom postupka javne nabave, a eventualno nepoznavanje prava nije okolnost koja bi opravdala poništavanje postupka.
Okolnost koja bi opravdala poništavanje postupka nije niti mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane od 25. ožujka 2019.
Mišljenje ministarstva ili drugog središnjeg tijela koje se daje u svrhu tumačenja propisa, ne predstavlja osnovu za rješavanje upravne stvari.
Budući da je tuženik utemeljio svoju odluku na tumačenju zakonske odredbe danom od strane ministarstva, nije postupio zakonito pa je rješenje valjalo poništiti.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu