UsII-200/22 od 8. prosinca 2022.

KLASA: 22/458
UsII-200/22 od 8. prosinca 2022.
Odluka o poništenju- Nove okolnosti koje bi dovele do sadržajno bitno drugačije dokumentacije- Teret dokazivanja- Članak 298. stavak 1. točka 2. i 403. ZJN 2016

 
Tužitelj i ne osporava da je u dokumentaciji za nabavu ostavio dovoljno prostora za eventualne izmjene tijekom provedbe ugovora nakon sklapanja istog. U dokumentaciji o nabavi je propisao mogućnost izmjene ugovora i okvirnog sporazuma u slučaju promjena u poslovnim procesima naručitelja i korištenja sredstava iz EU fondova kao i drugih objektivnih okolnosti koje bi mogle utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Po ocjeni ovog suda, Državna komisija je jasno i razložno odgovorila na sve tužiteljeve prigovore tijekom postupka uz obrazloženje s kojim je ovaj sud u cijelosti suglasan.
U predmetnom slučaju je tužitelj taj koji je trebao dokazati postojanje okolnosti iz navedenog članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 na temelju kojeg je poništio postupak javne nabave. Ovo tim više, kako to pravilno smatra i Državna komisija jer se radi o fazi postupka u kojoj su vidljive cijene ponuda kao i dokazi ponuditelja vezani za dokazivanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude pa je nužno da naručitelj jasno i nedvojbeno dokaže postojanje razloga i okolnosti na koje se poziva kao na argument za poništenje postupka.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu