UsII-380/19 od 8. kolovoza 2019.


KLASA:19/392

UsII-380/19 od 8. kolovoza 2019.


Odluka o poništenju - Okolnosti kao temelj za donošenje odluke - Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 - Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
 
Naručitelj je dokazao postojanje okolnosti na temelju kojih je donio odluku o poništenju postupka javne nabave. Naime, došlo je do izmijenjenog zahtjeva korisnika glede priključne snage te mogućnosti zamjene transformatora iz vlastitih kapaciteta. Navedene okolnosti predstavljaju okolnosti zbog kojih, da su bile poznate prije, ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, odnosno zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu