UsII-414/20 od 8. siječnja 2021.

KLASA: 20/717

UsII-414/20 od 8. siječnja 2021.
 
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016

Sud ocjenjuje da u trenutku pokretanja postupka javne nabave nije postojala mjera kojom je određeno da prilikom prijevoza djece autobusima tijekom epidemije koronavirusa (COVID- 19) treba držati odgovarajući tjelesni razmak (1-2 metra) te da je, u organiziranom prijevozu učenika, preporučeno tako razraditi raspored sjedenja da u jednom redu sjedi jedan učenik, što nesporno zahtjeva veći broj prijevoza ili više vozila, stoga, zaključuje da je naručitelj u konkretnom slučaju pravilno primijenio odredbu članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN, a tuženik svoje rješenje valjano obrazložio pravilno primijenivši mjerodavne propise.
Prigovori tužitelja da opisane promijenjene okolnosti ne bi bitno povećale vrijednost predmeta nabave u vezi s mogućnostima prilagodbe troškovnika tijekom trajanja ugovora ne utječu na drugačiju odluku u ovoj upravnoj stvari, jer Sud ocjenjuje da bi kondicije natječaja da je naručitelju bilo poznato koje će mjere morati osigurati, bile drugačije da su bile obvezujuće u vrijeme pokretanja postupka ove javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu