UsII-482/19 od 16. listopada 2019.

KLASA: 19/598  

UsII-482/19  od 16. listopada 2019.
 
Presuda Suda – Okolnost izvršenja dijela radova po ugovoru - Odluka o poništenju - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016

Ovaj Sud ne nalazi postojanje razloga za donošenje Odluke o poništenju postupka predmetne javne nabave iz odredbe članka 298. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 na koju se poziva naručitelj. Pod citiranu odredbu ne može se podvesti donošenje presude ovog Suda, a niti okolnost da je već izvršen dio radova po ugovoru o javnoj nabavi.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu