UsII-138/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/260

UsII-138/19 od 6. ožujka 2019.
 
Novonastale okolnosti - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 - Rok za donošenje odluke o poništenju postupka- Instruktivan rok- Članak 303. ZJN 2016

Kako naručitelj u fazi pripreme i objave predmetnog postupka javne nabave nije znao za okolnost prema kojoj, za 6 lokacija kojima upravlja INA d.d., ne postoje adekvatni uvjeti, te da je ta okolnost naručitelju postala poznata nakon početka postupka javne nabave, pravilno je poništen predmetni postupak javne nabave od strane naručitelja.

Rok od 30 dana za donošenje Odluke o poništenju postupka nije prekluzivan, nego instruktivan, pa njegovim protekom naručitelj ne gubi pravo na donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu