UsII-230/20 od 24. srpnja 2020.

KLASA: 20/276

UsII-230/20 od 24. srpnja 2020.
 
Odluka o poništenju – COVID 19 – Članak 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016
 
Polazeći od okolnosti izazvanih bolesti COVID-19 koje su nesporno dovele do promjena u cijelom društvu pa samim time i promjena u gospodarstvu, kojih nije pošteđena ni turistička djelatnost, te pri tome ne dovodeći u pitanje pravo naručitelja da procjenjuje i planira svoje poslovne aktivnosti, kao i potencijalne rizike, Sud je mišljenja da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za primjenu odredbe članka 298. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. Nadalje, Sud prihvaća navode tuženika kako pozivanje tužitelja na rebalans proračuna kao i na druge postupke javne nabave nije odlučno, jer se u svakom postupku javne nabave zasebno ocjenjuje zakonitost naručitelja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu