UsII-413/20 od 22. prosinca 2020.

KLASA: 20-02/12

UsII-413/20 od 22. prosinca 2020.

Odluka o poništenju postupka- Prijevoz putnika- Covid-19- Zakon o koncesijama

Polazeći od navedenih okolnosti izazvanih epidemijskom bolesti COVID-19, koje su nesporno dovele do promjena u cijelom društvu, pa samim time i promjena u gospodarstvu, kojih nije pošteđena ni prijevoznička djelatnost, pri tome ne dovodeći u pitanje da se radi o komunalnoj djelatnosti prijevoza putnika koja se ne može trajno ukinuti, kao niti pravo davatelja koncesije da procjenjuje i planira svoje poslovne aktivnosti, te potencijalne rizike, i prema ocjeni ovoga Suda u konkretnom slučaju ispunjeni su uvjeti za primjenu odredbe članka 38. stavka 1. točke 1. Zakona o koncesijama. Tuženik je u obrazloženju osporenog rješenja dao dostatne i razumne razloge za ocjenu odluke o poništenju postupka davanja koncesije zakonitom.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu