Urednost

Naknada za pokretanje žalbemnog postupka – Pravodobnost – Članak 421., 430., 425. ZJN 2016

Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Žalba na dokumentaciju i izmjenu dokumentacije o nabavi – Članci 420. i 430. ZJN 2016
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Grupe predmeta nabave – Članak 420. ZJN 2016
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Članak 420. ZJN 2016
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Članak 420. ZJN 2016
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Dokaz o izvršenoj uplati naknade - Članak 420. ZJN 2016
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Dokaz o izvršenoj uplati naknade - Članak 420. ZJN 2016
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Provjera izvršenja uplate - Članak 420. ZJN 2016
 
E-žalba - Sadržaj žalbe - Potpis podnositelja žalbe - Članak 420. ZJN 2016 - Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Procijenjena vrijednost nabave - Podjela predmeta na grupe - Članak 430. ZJN 2016
 

Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Provjera izvršenja uplate - Konverzija strane valute - Pravo na podnošenje pravog lijeka - Članak 430. stavak 5. ZJN 2016

Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Pozivanje žalitelja na dopunu ili ispravak - Ustavnost ZJN- Članak 421. ZJN 2016
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Žalba na odluku o odabiru za grupu - Procijenjena vrijednost
 
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Žalba na odluku o odabiru za grupu - Procijenjena vrijednost - Članak 430. ZJN 2016