UsII-60/19 od 7. ožujka 2019

KLASA: 18/433
 
UsII-60/19 od 7. ožujka 2019.
 
Naknada za pokretanje žalbenog postupka - Dokaz o izvršenoj uplati naknade - Članak 420. ZJN 2016
 
Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je tužitelj protiv osporenog rješenja podnio žalbu uz koju je, među ostalim, priložio vlastitu izjavu o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka.
 
Slijedom navedenog, žalba nije sadržavala dokaz iz članka 420. stavka 1. točke 10. ZJN 2016 pa ju je tuženik pravilno odbacio pozivom na odredbu članka 421. stavak 1. istog Zakona.
 
Neosnovano tužitelj smatra da je trebalo razmatrati okolnosti konkretnog slučaja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu