UsII-119/19 od 28. veljače 2019.

KLASA: 18/644

UsII-119/19 od 28. veljače 2019.
 
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Žalba na odluku o odabiru za grupu - Procijenjena vrijednost- Članak 430. ZJN 2016
 
Kada se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada se plaća u visini 1/5 iznosa iz stavka 1. članka 430. ZJN 2016,  za svaku grupa predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa naknade koji je, shodno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, propisan u stavku 1. tog članka.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu