UsII-80/19 od 6. ožujka 2019.


KLASA: 18/321

UsII-80/19 od 6. ožujka 2019.
 
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Pozivanje žalitelja na dopunu ili ispravak - Ustavnost ZJN - Članak 421. ZJN 2016
 
Državna komisija nije imala na zakonu utemeljene mogućnosti da tužitelja poziva na ispravak, odnosno otklanjanje nedostataka izjavljene žalbe, budući da je takvo postupanje isključeno izričitom odredbom članka 421. stavka 1. ZJN 2016.

Sud ne nalazi razloge zbog kojih bi odredba članka 421. stavak 1. ZJN 2016 bila neustavna.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu