UsII-180/19 od 21. ožujka 2019.


KLASA: 19/48

UsII-180/19 od 21. ožujka 2019.
 
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Provjera izvršenja uplate - Konverzija strane valute - Pravo na podnošenje pravog lijeka-Članak 430. stavak 5. ZJN 2016
 
Iz svega proizlazi da je tužitelj imao namjeru uplatiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu od 20.000,00 kuna, a kao stranac nije imao saznanja da Hrvatska narodna banka ima mogućnost konvertirati stranu valutu u kune po kupovnom tečaju banke. S obzirom na navedeno došlo je do razlike između iznosa u kunama koji je tužitelj vjerovao da je platio i iznosa koji je uplaćen u korist državnog proračuna RH. Kako se u predmetnom slučaju radi o razmjerno neznatnom iznosu, a ne priznajući takvu uplatu tužitelju je onemogućeno pravo na podošenje pravnog lijeka, sud je ocijenio da je tužitelj uz žalbu dostavio dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu