C-387/14 od 4. svibnja 2017.

C-387/14 od 4. svibnja 2017.

Esaprojekt Sp. z o.o. protiv Województwo Łódzkie


Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2004/18/EZ – Načela jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti – Tehnička i/ili stručna sposobnost gospodarskih subjekata – Članak 48. stavak 3. – Mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata – Članak 51. – Mogućnost nadopune ponude – Članak 45. stavak 2. točka (g) – Isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave zbog teške povrede
 
Članak 51. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima [o javnoj nabavi radova], ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama [o javnoj nabavi usluga] u vezi s člankom 2. te direktive treba tumačiti na način da mu se protivi to da, nakon isteka roka određenog za podnošenje prijava u postupku javne nabave, gospodarski subjekt podnosi javnom naručitelju, kako bi dokazao da ispunjava uvjete za sudjelovanje u postupku javne nabave, dokumente koji se ne nalaze u njegovoj prvoj ponudi, poput ugovora koji je izvršio drugi subjekt kao i obveze potonjeg da tom subjektu stavi na raspolaganje sposobnosti i sredstva potrebna za izvršenje predmetnog ugovora.

Članak 44. Direktive 2004/18 u vezi s njezinim člankom 48. stavkom 2. točkom (a) i načelom jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima iz članka 2. te direktive valja tumačiti tako da ne omogućuje da se gospodarski subjekt oslanja na sposobnosti drugog subjekta u smislu članka 48. stavka 3. navedene direktive, kombinirajući znanja i iskustvo dvaju subjekata koji svaki za sebe ne raspolaže zahtijevanim sposobnostima za izvršenje predmetnog ugovora, u slučaju u kojem bi javni naručitelj utvrdio da je predmetni ugovor javne nabave nedjeljiv, na način da ga treba izvršiti jedan subjekt i da je takvo isključenje mogućnosti oslanjanja na iskustva više gospodarskih subjekata vezano uz predmet navedenog ugovora koji mora izvršiti jedan subjekt i da mu je proporcionalno.

Članak 44. Direktive 2004/18 u vezi s njezinim člankom 48. stavkom 2. točkom (a) i načelom jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima iz članka 2. te direktive treba tumačiti na način da gospodarskom subjektu koji samostalno sudjeluje u postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi ne omogućuje oslanjanje na iskustvo skupine poduzetnika u kojoj je sudjelovao u okviru drugog ugovora o javnoj nabavi, ako nije stvarno i konkretno sudjelovao u izvršenju potonjeg.

Članak 45. stavak 2. točku (g) Direktive 2004/18 – koji omogućuje isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave osobito ako je „kriv za ozbiljno” lažno prikazivanje prilikom podnošenja podataka koje je zahtijevao javni naručitelj – valja tumačiti tako da se može primijeniti kad je predmetni subjekt odgovoran za nepažnju određenog stupnja, odnosno nepažnju koja može imati odlučujući utjecaj na odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli ugovora o javnoj nabavi, i to neovisno o utvrđenju namjerne pogreške tog subjekta.

 Članak 44. Direktive 2004/18 u vezi s njezinim člankom 48. stavkom 2. točkom (a) i načelom jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima iz članka 2. te direktive treba tumačiti na način da gospodarskom subjektu omogućuje oslanjanje na iskustvo pozivajući se istodobno na jedan ili više ugovora zajedno kao da su jedan ugovor o javnoj nabavi, pod uvjetom da javni naručitelj nije isključio takvu mogućnost na temelju zahtjeva vezanih za predmet i svrhu predmetnog postupka javne nabave i proporcionalnih tom predmetu i svrsi.


Poveznica na Presudu