C-387/19 od 14. siječnja 2021.

C-387/19 od 14. siječnja 2021.

RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel protiv Vlaams Gewest


Zahtjev za prethodnu odluku – Javna nabava – Direktiva 2014/24/EU – Članak 57. stavak 6. – Fakultativne osnove za isključenje – Mjere koje je gospodarski subjekt poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje fakultativne osnove za isključenje – Obveza gospodarskog subjekta da podnese dokaz o tim mjerama na vlastitu inicijativu – Izravan učinak

Članak 57. stavak 6. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2170 od 24. studenoga 2015., treba tumačiti na način da mu se protivi praksa prema kojoj je gospodarski subjekt dužan spontano prilikom podnošenja zahtjeva za sudjelovanje ili ponude podnijeti dokaz o poduzetim korektivnim mjerama kako bi dokazao svoju pouzdanost, bez obzira na to što u odnosu na njega postoji fakultativna osnova za isključenje iz članka 57. stavka 4. te direktive, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom 2015/2170, kada takva obveza ne proizlazi iz primjenjivih nacionalnih propisa ni iz dokumentacije o nabavi. Nasuprot tomu, članku 57. stavku 6. navedene direktive, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom 2015/2170, ne protivi se takva obveza kada je ona predviđena na jasan, precizan i jednoznačan način u primjenjivim nacionalnim propisima i ako je stavljena na znanje dotičnom gospodarskom subjektu putem dokumentacije o nabavi.

Članak 57. stavak 6. Direktive 2014/24, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom 2015/2170, treba tumačiti na način da ima izravan učinak.


Poveznica na Presudu