C-402/18 od 27. studenoga 2019.

C-402/18 od 27. studenoga 2019.

Tedeschi Srl, Consorzio Stabile Istant Service protiv C. M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 25. – Podugovaranje – Nacionalni propis koji ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % cjelokupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi i zabranjuje da cijene primjenjive na podugovorene usluge budu snižene više od 20 % u odnosu na cijene koje proizlaze iz sklopljenog ugovora

Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama treba tumačiti na način:

–  da joj se protivi nacionalni propis, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se dio ugovora koji je ponuditelj ovlašten podugovoriti s trećima ograničava na 30 %;

–  da joj se protivi nacionalni propis, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, koji ograničava mogućnost smanjenja cijena koje se primjenjuju na podugovorene usluge za više od 20 % u odnosu na cijenu koja proizlazi iz sklopljenog ugovora.


Poveznica na Presudu