Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata 
Tehnička i stručna sposobnost - Tehnički stručnjaci - Vlastiti resurs ponuditelja - Članak 268.  ZJN 2016 - Članak 273./274. ZJN 2016
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Sudjelovanje u izvođenju radova- 15,57%- Izjava dostavljena u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda- Članak 273. ZJN 2016
Oslanjanje - Naknadno uvođenje u ponudu novog g. subjekta - Izmjena ponude - Članak 280., 293., 273., 274. ZJN 2016

Oslanjanje - Podugovaranje - Članak 220., 273. ZJN 2016

Oslanjanje - Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje - Sudjelovanje u izvršenju ugovora - Članak 273., 274. ZJN 2016

 
Zajednica ponuditelja - Izjava, sporazum ili ugovor (dokaz obveze subjekata da će svoje resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu) - Članak 390. ZJN 2016
Zajednica ponuditelja - Izjava o stavljaju resursa na raspolaganje - Članak 274. 277., 390. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Sudjelovanje u izvršenju predmeta nabave – Ustupanje stručnjaka – glavnog inženjera gradilišta - „Dostatno“ sudjelovanje (pravni standard iz članka 273. st.2. ZJN 2016) – Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje – Člana 273., 274. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Sudjelovanje u izvršenju predmeta nabave – Sudjelovanje stručnjaka u pružanju usluga za koje se sposobnost traži – „Dostatno“ sudjelovanje (pravni standard iz članka 390. st.2. ZJN 2016) – Članak 390. stavak 2. ZJN 2016
Podugovaratelj oslanjač – Sudjelovanje u izvršenju ugovora – Dostatni dio  (s obzirom na vrstu i značaj radova te vrijednost referenci) - Članak 390. ZJN 2016
 
Izvršenje presude – Pojašnjenje - Uloga određenog gospodarskog subjekta u ponudi – Članak 273., 293. ZJN 2016  
Raspolaganje stručnjacima – Izjave stručnjaka  - Vlastiti resurs ili oslanjanje -  Pravna shvaćanja i primjedbe DKOM-a  - Pojašnjenje ponude - Članak 273., 274., 275., 293., 425. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Oslanjanje - Vrsta i značaj radova koje će izvršavati gospodarski subjekti na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekta- Tehnički uvjeti- Potvrdu proizvođača poliesterske smole da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom- Članak 273. ZJN 2016
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata- Sudjelovanje u izvršenju- 1%- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu- Članak 273. ZJN 2016
Oslanjanje – Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja -  Izjava o ustupanju resursa – Članak 273., 274., 275. ZJN 2016
Oslanjanje  - Podugovaratelj – Obim radova subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – Članak 273., 274. ZJN 2016
Vrsta i značaj radova koje će izvršavati subjekti na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – Načelo jednakog tretmana – Članak 273., 4. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Relevantno stručno iskustvo – Oslanjanje – Članak 273. ZJN 2016
 
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Relevantno stručno iskustvo- Reference- Članak 273. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta - Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja - Članak 275. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Tehnički stručnjaci – Vlastiti resurs ponuditelja – Članak 268., 273. i 274. ZJN 2016

 
Izmjena ponude – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata –  Članak 280. i 293. ZJN 2016

 
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti  - Izjava o ustupanju resursa – Članak 273. ZJN 2016
Oslanjanje radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva – Količina radova za koje se sposobnost traži – Članak 273. ZJN 2016
 
Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 
Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana