UsII-302/20 od 30. rujna 2020.

KLASA: 20/463

UsII-302/20 od 30. rujna 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Relevantno stručno iskustvo – Oslanjanje – Članak 273. ZJN 2016
 
Kako dokumentacijom o nabavi nije bio propisan broj zaposlenih kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti to naručitelj nije bio dužan provjeravati taj uvjet. U ovom postupku odabrani ponuditelj se oslanja na sposobnost drugog subjekta u vezi dokazivanja prethodno stečenog iskustva, što je propisano dokumentacijom o nabavi kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti. Na tu okolnost dostavljena je u ponudi izjava o stavljanju resursa na raspolaganje te je ispunjen ESPD obrazac gospodarskog subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja. Slijedom navedenog, tužbeni navodi nisu osnovani, a  s tim u svezi i predlaganje vještačenja na okolnost mogućnosti izvođenja radova niti je osnovano niti je od utjecaja na drugačije rješenje ove upravne stvari.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu