UsII-263/19 od 5. lipnja 2019.


KLASA: 19/177

UsII-263/19 od 5. lipnja 2019.

Oslanjanje radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva –Uvjet količine radova za koje se sposobnost traži – Članak 273. ZJN 2016
 
Premda Zakon izričito ne propisuje količinu radova koja treba biti izvršena da bi se ispunio uvjet iz članka 273. ZJN 2016, sud prihvaća zaključak tuženika da u konkretnom slučaju odabrani ponuditelj, oslanjajući se radi dokazivanja posjedovanja relevantnog stručnog iskustva u cijelosti na sposobnost drugog subjekta koji izvršava ugovor o javnoj nabavi sa 0,01% ukupnih radova, nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost u smislu članka 259. stavka 1. i 3. Zakona, a imajući na umu smisao i svrhu navedenog instituta iz članka 273. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu