UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.

KLASA: 20/682

UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.

Oslanjanje  - Podugovaratelj – Obim radova subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – Članak 273., 274. ZJN 2016
Prigovor koji se odnosi na obim radova koji bi trebao obaviti podizvođač odabranog ponuditelja nema osnove, jer kad se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora čemu je ovdje udovoljeno.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu