UsII-367/19 i UsII-384/19 od 19. rujna 2019.

UsII-367/19 i UsII-384/19 od 19. rujna 2019.
KLASA: 19/367 
Odluka o odabiru
 
Tehnička i stručna sposobnost - Tehnički stručnjaci - Vlastiti resurs ponuditelja - Članak 268.  ZJN 2016 - Članak 273./274. ZJN 2016
 
Dakle, premda navedeni stručnjaci nisu i zaposlenici odabranog ponuditelja, već je s njima sklopio ugovor o dopunskom radu, a mogućnost sklapanja takvih ugovora se ne protivi odredbama dokumentacije o nabavi, niti je u njoj propisana obveza dostave dokaza u kojem konkretnom razdoblju  ti stručnjaci moraju btii na raspolaganju, pravilan je zaključak tuženika da je odabrani ponuditelj u cijelosti dokazao ispunjenje uvjeta da raspolaže stručnjacima kao vlastitim resursima, odnosno da je dokazao tehničku i stručnu sposobnost sukladno uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu