UsII-448/19 od 12. rujna 2019.

KLASA: 19/633


UsII-448/19 od 12. rujna 2019.


Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta - Zamjena subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja - Članak 275. ZJN 2016

Uzimajući u obzir činjenice utvrđene u upravnom postupku, ovaj Sud je utvrdio da je osporeno Rješenje doneseno u pravilno provedenom upravnom postupku te na temelju potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja uz pravilnu primjenu materijalnog prava. Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu