UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 18/942

UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja-Načelo jednakog tretmana
 
Uvođenje novog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt naknadno, nakon predaje ponude, ne može biti rezultat postupanja po zahtjevu za dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije u smislu odredbi članka 293. stavaka 1. ZJN 2016.
 
Naknadno oslanjanje ponuditelja na drugi gospodarski subjekt radi dokazivanja uvjeta za sudjelovanje u postupku javne nabave nije dopušteno kroz institut upotpunjavanja i pojašnjavanja ponuda.
 
Dopuštanjem naknadnog oslanjanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta daje prednost ponuditelju kojem se to naknadno oslanjanje dopušta u odnosu na ostale ponuditelje i na taj način se povređuje načelo jednakog tretmana ponuditelja iz članka 4. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu