UsII-62/21 od 17. ožujka 2021.

KLASA: 20/979

UsII-62/21 od 17. ožujka 2021.

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekta- Tehnički uvjeti- Potvrdu proizvođača poliesterske smole da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom- Članak 273. ZJN 2016
 
 
S obzirom na navedeno, po ocjeni ovog suda, pravilno je tumačenje Državne komisije da su u svrhu ispunjavanja zahtjeva propisanih navedenom točkom 1.2.4. Knjige 3 — 3.1. Tehnički opis dokumentacije o nabavi, tražene potvrde/certifikati trebali glasiti na ponuditelja, a ne na podugovaratelja jer je trebalo dokazati da je ponuditelj obučen i ovlašten za ugradnju CIPP cijevi impregniranih poliesterskom smolom. Pravilno je tuženica ocijenila da su se prema dokumentaciji o nabavi ponuditelji radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta — uvjeti tehničke i stručne sposobnosti mogli osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata ali da isto nije dozvoljeno za uvjete iz tehničkog opisa, kako dokumentacijom o nabavi, tako ni odredbom članka 273. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu