UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.

KLASA: 21/255

UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.

Izvršenje presude – Pojašnjenje - Uloga određenog gospodarskog subjekta u ponudi– Članak 273., 293. ZJN 2016  

U nastavku postupka naručitelj je postupio po odredbi članka 293. stavka 1. ZJN-a na koju je Sud uputio te je razjašnjena uloga trgovačkog društva AlphaChrom d.o.o. na način da je utvrđeno kako se odabrani ponuditelj ne oslanja na sposobnost tog trgovačkog društva, zbog čega su neosnovani tužbeni prigovori o primjeni odredaba ZJN-a koje propisuju oslanjanje na drugi gospodarski subjekt. Naime, uz očitovanje odabranog ponuditelja koji je izjavio da nastupa isključivo kao samostalni gospodarski subjekt, Sud prihvaća ocjenu tuženice da se radi o poslovnoj suradnji dvaju gospodarskih subjekata, jer je AlphaChrom d.o.o. dobavljač i predstavnik proizvođača uređaja koji je odabrani ponuditelj ponudio. Iako je taj subjekt naveden kao investitor izrade dokumenta „Dispozicija ponuđenog rješenja instalacije uređaja u prostoru“, koji je izradio Urbane ideje d.o.o., a koji dokument sadrži točkom 2.1 DON-a traženu shemu ponuđenog rješenja instalacije uređaja u prostoru naručitelja; razjašnjeno je da odabrani ponuditelj u ovom postupku nabave nastupa samostalno.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu