UsII-383/20 od 2. prosinca 2020.

KLASA: 20/713

UsII-383/20 od 2. prosinca 2020.
 
Vrsta i značaj radova koje će izvršavati subjekti na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja – Načelo jednakog tretmana – Članak 273., 4. ZJN 2016
 
Sud nalazi osnovanim zaključak tuženika da iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda  proizlazi da tužitelj nije postupio na jednak način u odnosu na sve ponuditelje jer je u odnosu na odabranog ponuditelja cijenio samo postotak udjela njegovih podugovaratelja, bez da je uzeo u obzir vrstu i značaj radova koje će oni izvršavati, a te okolnosti je nesporno ocjenjivao kod žalitelja (te ga stoga u konačnici i odbio).

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu