UsII-216/22 od 18. siječnja 2023.

KLASA: 22/659
UsII-216/22 od 18. siječnja 2023.
Oslanjanje - Naknadno uvođenje u ponudu novog g. subjekta - Izmjena ponude - Članak 280., 293., 273., 274. ZJN 2016
 
Tužitelj je, time što je, po pozivu na pojašnjenje, iako u ESPD obrascu kojim pruža pojašnjenje nije naveo da se oslanja na drugi subjekt, dostavio Izjavu kojom POMGRAD INŽENJERING d.o.o. u svrhu dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4. 2. 4. DON-a stavlja na raspolaganje plovni objekt splav 29, nosivosti 1500 tona i auto dizalicu LIEBHERR LTM 1045 nosivosti 4,5 tona, zapravo izmijenio inicijalnu ponudu te naknadno uveo gospodarski subjekt na čiju se sposobnost kao ponuditelj oslanja u svrhu dokazivanja tehničke sposobnosti. Stoga, tuženik pravilno ocjenjuje da se ne radi o pojašnjenju i upotpunjavanju ili dostavi nužnih informacija i dokumentacije u smislu odredbe članka 293. stavak 1. ZJN-a već se radi o izmjeni ponude i naknadnom oslanjanju na gospodarski subjekt i to nakon isteka roka za dostavu ponuda što je protivno odredbi članka 280. stavak 8. ZJN-a.


Oslanjanje - Podugovaranje - Članak 220., 273. ZJN 2016

Osnovano tuženik razlikuje pojam podugovaratelja i oslanjanja na sposobnost drugih subjekata kao dva različita instituta, a gospodarski subjekt na kojega se izabrani ponuditelj oslanja ne treba biti naveden kao podugovaratelj.


Oslanjanje - Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje - Sudjelovanje u izvršenju ugovora - Članak 273., 274. ZJN 2016

Prigovor tužitelja da je izabrani ponuditelj bio obavezan dostaviti izjave iz kojih će biti jasno i nedvosmisleno istaknuto da će gospodarski subjekti izvoditi radove, uz oznaku koje radove i kojem obimu, nije osnovan. Ovo stoga što iz ponude izabranog ponuditelja razvidno da će društvo Berica d.o.o. pružati uslugu vođenja građevinskih radova u podmorju, dok će društvo Aqua sub d.o.o. pružati uslugu izvođenja radova u podmorju, dakle, nedvojbeno je da će nominirani stručnjaci sudjelovati u izvršenju predmeta nabave: izvođenje radova.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu