UsII-455/19 od 5. rujna 2019.


KLASA: 19/507

UsII-455/19  od 5. rujna 2019.
 
Izmjena ponude – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – Članak 280. i 293. ZJN 2016
 
Odabrani ponuditelj nije, kako to pogrešno smatra tužitelj, u svoju ponudu uveo novi gospodarski subjekt koji nije inicijalno sudjelovao u predanoj ponudi odabranog ponuditelja, već se oslonio na sposobnost subjekta koji je dio njegove ponude od samog početka u svojstvu podugovaratelja. Činjenica da određeni stručnjaci nisu zaposlenici ponuditelja ne znači da isti stručnjaci nisu njegov resurs, jer ponuditelj istima može raspolagati kao svojima po drugoj pravnoj osnovi, a ne isključivo temeljem zasnovanog radnog odnosa. Upravo u konkretnom slučaju odabrani ponuditelj je imenovane stručnjake imenovao kao vlastiti resurs, što proizlazi iz dokaza u njegovoj ponudi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu