UsII-319/19 od 9. kolovoza 2019.

KLASA: 19/179

Poslovni broj: UsII-319/19 od 9. kolovoza 2019.

Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti  - Izjava o ustupanju resursa – Članak 273. ZJN 2016

Osnovano tuženik ističe razliku između podugovaratelja i oslanjanja na sposobnost drugih subjekata kao dva različita instituta pa neosnovano tužitelj smatra da je gospodarski subjekt na kojeg se odabrani ponuditelj oslanja trebao biti naveden kao podugovaratelj.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu