UsII-217/20 od 15. srpnja 2020.

KLASA: 20/320

UsII-217/20 od 15. srpnja 2020.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Relevantno stručno iskustvo- Reference- Članak 273. ZJN 2016

Premda ZJN 2016 ne propisuje količinu radova koja treba biti izvršena da bi se ispunio uvjet iz članka 273. ZJN 2016, sud prihvaća zaključak da u konkretnom slučaju, oslanjajući se radi dokazivanja posjedovanja relevantnog stručnog iskustva u cijelosti na sposobnost drugog subjekta koji izvršava ugovor o javnoj nabavi sa 0,4% ukupnih radova od procijenjene vrijednosti predmeta javne nabave nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost u smislu članka 259. stavka 1. ZJN 2016, a imajući na umu smisao i svrhu navedenog instituta iz članka 273. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu